Wsparcie finansowe dla studentów

22.10.2021 Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów. Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania. Specjalną broszurę dla studentów przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Pełne brzmienie broszury MEiN do pobrania, a główne hasła dotyczą:

  • Stypendium socjalnego - otrzymasz je, jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie nie przekracza progu dochodowego ustalonego w uczelni.
  • Zapomogi - jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej (np. z powodu choroby, klęski żywiołowej lub innych zdarzeń), możesz wnioskować do uczelni o przyznanie jednorazowej zapomogi. Otrzymasz ja nie więcej niż 2 razy w trakcie roku akademickiego.
  • Stypendium rektora - jeśli uzyskujesz wyróżniające wyniki w nauce, masz osiągniecia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, możesz otrzymać stypendium rektora.
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych - stypendium to zostanie Ci przyznane obligatoryjnie, jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, np. lekarza orzecznika ZUS.
  • Kredytu studenckiego - jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy w sfinansowaniu kosztów nauki lub bieżących potrzeb podczas studiowania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu studenckiego. Sam decydujesz o wysokości otrzymywanych z banku środków. Możesz wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886