Wspólnie dbajmy o środowisko

25.05.2021 Ogłoszenia

Troska o środowisko naturalne jest nie tylko powinnością, ale już koniecznością. Każdy z Państwa z pewnością realizuje je we własnym zakresie i na wiele indywidualnych sposobów. Pomorski Uniwersytet Medyczny popiera te działania również instytucjonalnie. Poszerzamy w tym zakresie aktywność i zachęcamy do przyłączania się.

Najprostszym sposobem jest segregacja śmieci. Dzięki niej możliwe jest wykorzystanie surowców wtórnych do produkcji nowych towarów, czy wykorzystanie odpadów jako paliwo do produkcji ciepła i prądu (spalarnie). Ten sposób ogranicza też składowanie śmieci na wysypiskach, czym jesteśmy wszyscy zainteresowani. Przecież nikt z nas nie chciałby mieć ich w bliższym lub dalszym sąsiedztwie, bo niejednokrotnie zatruwają otoczenie (ziemię, wodę i powietrze).

Popierając dbałość o środowisko – PUM przyłącza się do działania i propagowania tego procesu. Od czerwca w naszych obiektach korzystać będziemy z pojemników do segregacji odpadów, zarówno na poziomie służb sprzątających, jak i pracowników. Zachęcamy wszystkich do przestrzegania ich przeznaczenia.

Swój pozytywny wkład możemy oddać Ziemi także zmieniając niektóre codzienne nawyki. To m.in. niemarnowanie ciepła i prądu, poprzez gaszenie światła, gdy nie jest potrzebne, czy właściwe wietrzenie pomieszczeń, bez powodowania strat ciepła. Dzięki tym czynnościom produkujemy mniej energii, mniej emitujemy dwutlenku węgla (CO2) i w efekcie płacimy mniej. Równolegle, zapotrzebowanie na energię zaspokajamy produkcją z odnawialnych źródeł energii (OZE), np. fotowoltaiką na dachach.

Działań na rzecz środowiska jest cały wachlarz. Świadomość ciągle rośnie. Dlatego liczymy nie tylko na Państwa zrozumienie, ale przede wszystkim na współpracę! Dziękujemy!


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886