Współpraca z Domem Skandynawskim w Szczecinie

02.11.2021 Ogłoszenia

Miło nam poinformować, że PUM podpisał umowę współpracy z DOMEM SKANDYNAWSKIM, miejscem propagującym skandynawski styl życia oraz integrującym lokalną, międzykulturową społeczność skupioną wokół krajów Północy Europy.

Dom Skandynawski to przestrzeń do wspólnych działań na wielu płaszczyznach – administracji, dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i sztuki, dająca możliwość spotkań mentorskich, koncepcyjnych i projektowych. Organizowane są w nim spotkania branżowe, edukacyjne i kulturalne czy konferencje skupione wokół tematyki skandynawskiej.

Swoje miejsce znajdują tu nie tylko sami Skandynawowie, ale także ludzie zafascynowani tamtejszą kulturą, stylem życia i pracy, propagujący ideę work-life balance, ludzie zorientowani ekologicznie i szanujący naturę. Dom Skandynawski często gości młodzież, organizacje pozarządowe, wolontariuszy i społeczników chcących aktywie działać na rzecz rozwoju zielonego Szczecina.

Mamy nadzieję, że już wkrótce stanie się stałym punktem na mapie Szczecina dla naszych Skandynawskich studentów i ich przyjaciół.

Cooperation with the Scandinavian House in Szczecin

We are glad to announce that PUM has signed a cooperation agreement with DOM SKANDINAWSKI (Scandinavian House), a place that promotes the Scandinavian lifestyle and integrates the local, intercultural community focused around the countries of Northern Europe.

The Scandinavian House is a space for united activities on many levels - administration, diplomacy, business, science, culture and art, offering the possibility of mentoring, idea and design meetings. It organizes business, educational and cultural conferences as well as sessions focused on Scandinavian topics.

Not only the Scandinavians themselves find their place here, but also people fascinated by the Scandinavian culture, lifestyle and work, those who are ecologically oriented, promoting the idea of work-life balance, those who respect nature. The Scandinavian House regularly hosts young persons, non-governmental organizations, volunteers and social activists who wish to work actively for the development of green Szczecin.

We hope that very soon the Scandinavian House will become a permanent point on the Szczecin City map for our Scandinavian students and their friends.

1


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886