Wyjątkowa uczelnia w wyjątkowym mieście

19.02.2020 Ogłoszenia

Co czwartek przez 10 tygodni pokazywać będziemy pracę lekarzy, dydaktyków i naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Na kanale YouTube PUM będziecie mogli Państwo zobaczyć specyfikę klinicznej działalności uczelni i różnorodność, którą oferujemy studentom.

Szczecin ma PUM, a PUM ma 1,2 tysięcy pracowników oraz 4,5 tysiąca studentów, którzy pochodzą z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta i wielu mniejszych miejscowości naszego kraju. W ubiegłym roku rekrutowała do nas młodzież z blisko 400 miast i miasteczek Polski oraz ponad 30 krajów świata.

Zapraszamy studentów, by podczas nauki budowali z nami akademicką i miejską społeczność oraz, by później większość z nich związała swoją zawodową przyszłość ze Szczecinem.

Czwartki w PUM, oglądaj nas


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886