Wyniki naboru do Konsorcjum w roli Partnera

03.03.2022 Ogłoszenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie informuje, że w odpowiedzi na konkurs Agencji Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych nr ABM/2022/1 w dniach 11.02.2022 do 01.03.2022 za pośrednictwem strony www.pum.edu.pl prowadził nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. : "Witamina C w redukcji ryzyka nowotworów złośliwych u kobiet – niekomercyjne badanie kliniczne".

W wyniku dokonanej oceny złożonych ofert, Umowa Konsorcjum zostanie zawarta pomiędzy:

  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – Lider Konsorcjum
  • Read-Gene SA – Partner
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Partner

 


Do pobrania.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886