Zapraszamy do Akademickiego Klubu Obywatelskiego

21.06.2022 Ogłoszenia

Akademicki Klub Obywatelski (AKO) zainaugurował swoją działalność w Szczecinie 30 maja 2022 roku. Podobne kluby działają w głównych ośrodkach akademickich całej Polski już od jedenastu lat, stanowiąc miejsce spotkania i integracji środowisk akademickich.

Celem AKO jest kształtowanie i propagowanie postaw i działań łączących pamięć o dokonaniach i tradycjach minionych pokoleń Polaków z działaniami na rzecz rozwoju współczesnej Polski i przyszłych pokoleń. Jest to także eksperckie forum dyskusji zmierzających do zapewnienia wysokiego poziomu edukacji i nauki polskiej. Busolą naszych działań jest antropologia humanistyczna o chrześcijańskich korzeniach, dlatego też patronem szczecińskiego oddziału AKO wybrano papieża Jana Pawła II. AKO skupia aktywnych zawodowo i emerytowanych pracowników naukowych oraz osoby związane z życiem akademickim i naukowym.

Grupę założycielską szczecińskiego AKO stanowi grono 27 pracowników naukowych szczecińskich wyższych uczelni. Przewodniczącym wybrany został dr hab. Piotr Briks, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego, a jego zastępcami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dr n. med. Helena Gronwald, z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska oraz dr hab. Maciej Drzonek, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do AKO prosimy o kontakt osobisty lub mailowy: Piotr.Briks@usz.edu.pl

 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886