Zapraszamy na studia w PUM – rusza kolejny nabór!

08.09.2022 Ogłoszenia

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne PUM ogłaszają kolejny nabór na studia magisterskie, I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne - na poniższych kierunkach. Rekrutacja rusza 12 i potrwa do 21 września br. Zapraszamy na studia do PUM!

WYDZIAŁ FARMACJI, BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

  • ANALITYKA MEDYCZNA, studia jednolite magisterskie - stacjonarne
  • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, studia I stopnia - stacjonarne
  • BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, studia II stopnia - stacjonarne
  • FARMACJA, studia jednolite magisterskie - stacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

  • POŁOŻNICTWO, studia I stopnia - stacjonarne
  • DIETETYKA KLINICZNA, studia I stopnia - niestacjonarne
  • KOSMETOLOGIA, studia I stopnia - niestacjonarne

 

Rejestracja elektroniczna, wpłata opłaty rekrutacyjnej oraz termin składania kompletu dokumentów: 12 – 21 września 2022 r. Lista wymaganych dokumentów:

1.         Wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia.

2.         Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).

3.         Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).

4.         Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.

5.         Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna).

6.         Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

Dodatkowo, aplikujący na studia II stopnia oprócz wyżej wymienionych składają:

7.         Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

8.         Suplement lub zaświadczenie o średniej ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (jeśli w suplemencie nie widnieje średnia).

 

Więcej informacji dla kandydatów znajdziesz w zakładce REKRUTACJA


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886