Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia – studia podyplomowe!

08.11.2021 Ogłoszenia

Osobom chcącym podnosić swoje kwalifikacje, otwartym na doskonalenie zawodowe – oferujemy różne kierunki rozwoju, m.in. poprzez podyplomowe studia.

Do Państwa dyspozycji kameralne grupy i renomowani dydaktycy. Rekrutacja trwa! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji udziela Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM
ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin, s.podyplomowe@pum.edu.pl, tel. 91 48 00 980 / 960.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886