Zmiana terminu - zapraszamy na wykłady AOTMiT 19/10/2021 r.

18.10.2021 Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy pracowników PUM, szczególnie nauczycieli i studentów, na wykłady okolicznościowe z okazji nawiązania współpracy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, które odbędą się w najbliższy wtorek /19 października 2021/ w godz. 12:30 – 14:30 w Rektoracie PUM (Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1).

W programie:

12:30 – 13:00 Powitalna kawa
13:00 – 14:30 Wykład okolicznościowy

 • Słowo wstępu
  Joanna Parkitna, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych
 • Zadania Wydziału Oceny Technologii Medycznych i rola w procesie refundacyjnym.
  Piotr Krakowian, p.o. Kierownika Działu Chemioterapii
  • Proces refundacyjny – od wniosku o objęcie refundacją do decyzji administracyjnej
  • Analiza Weryfikacyjna Agencji – elementy i zakres ewaluacji
 • Rola Wydziału Oceny Technologii Medycznych w kształtowaniu regionalnych i krajowych programów polityki zdrowotnej (PPZ)
  Tomasz Tatara, Kierownik Działu Programów Polityki Zdrowotnej
  • Organizacyjnie i prawnie o pracach Agencji w zakresie opiniowania PPZ
  • Rekomendacje Prezesa AOTMiT – podstawa prawna i wpływ na politykę zdrowotną jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca międzynarodowa – dotychczasowe osiągnięcia i kierunki rozwoju
  Anna Zaremba, Kierownik Działu Refundacji
  • Współpraca Agencji z European Network for Health Technology Assessment – zakres i bieżące doświadczenia
  • Co dalej? Kilka słów o rozporządzeniu europejskim o ocenie technologii medycznych

14:30 Zakończenie. 
Joanna Parkitna, Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886