Oferta dla asystentów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

20.08.2021 Praca

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza rekrutację na stanowisko asystenta edukacyjnego osoby z niepełnosprawnością. Zakres obowiązków obejmie wsparcie studentów i doktorantów, związane z procesem dydaktycznym lub naukowo-badawczym i jest dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością.

Zapraszamy pracowników dydaktycznych, którzy wzięli udział w kursie "Status asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością w uczelni" w ramach projektu „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  dla osób niepełnosprawnych”. Oferujemy wynagrodzenie, szkolenia, wsparcie Biura ds. osób niepełnosprawnych  i pracowników Zespołu ds. Dostępności.

Czekamy na zgłosznia do 10 września 2021 r.
Link do formularza rekrutacyjnego

Zadania asystenta edukacyjnego określone są w Regulaminie współpracy osoby z niepełnosprawnością z Asystentem Edukacyjnym projektu pn. „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”, który dostępny jest w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Rektortacie PUM. Kontakt: poniedziałek – czwartek w godzinach 8:00-13:00, telefonicznie 91 81 32 602 lub e-mailem bon@pum.edu.pl

Zapraszamy!


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886