PIT-11 za 2020 r.

17.02.2021 Praca

Informujemy, że wszystkie informacje o dochodach i pobranych zaliczkach PIT-11 za rok podatkowy 2020 zostaną do Państwa wysłane listem poleconym 18 lutego 2021 r. Prosimy o odbiór przesyłek z Urzędów Pocztowych.  

  • Informacje PIT-11 dla osób nie będących pracownikami PUM zostały wysłane 09.02.2021 r. listem poleconym na podane adresy.
  • Informacje PIT-11 dla osób zwolnionych zostały wysłane 12.02.2021 r. listem poleconym na podane adresy.

Przekazujemy Państwu formularze PIT-11 w tej formie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Działu Płac Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

UWAGA:
Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu, za którą Uczelnia zobowiązana była  w 2020 roku naliczyć składki ZUS wraz z PIT-em otrzyma tzw. Informację roczną dla osoby ubezpieczonej (Podstawa prawna art.41 ust.8 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.). Ubezpieczony otrzymuje informację w celu weryfikacji zawartych w niej danych (np. danych ewidencyjnych, okresów przerw w opłacaniu składek, czy prawidłowości naliczenia składek).
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym należy w terminie trzech miesięcy od otrzymania informacji zgłosić w Uczelni, na piśmie lub do protokołu, wniosek o sprostowanie tych danych. Ubezpieczony informuje o tym fakcie również ZUS. Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje informacji we wskazanym terminie, to uznaje się je za zgodne ze stanem faktycznym.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886