Poszukiwany kolejny stypendysta-doktorant

25.06.2021 Praca

Prestiżowe studia doktorskie, finansowane w ramach programu PRELUDIUM - BIS 2 Narodowego Centrum Nauki, odbędą się w Szkole Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, tym razem w Zakładzie Biologii Medycznej PUM pod kierownictwem dr hab. n. med. Agnieszki Kempińskiej-Podhorodeckej.

Wymagania:

  1. Tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie biotechnologia/biochemia/biologia molekularna (ewentualnie zaświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej).
  2. Umiejętność strategicznego planowania pracy laboratoryjnej.
  3. Doświadczenie w pracy w laboratorium biologii molekularnej.
  4. Mile widziane dokumenty potwierdzające znajomość technik laboratoryjnych. (certyfikaty ze szkoleń, publikacje naukowe, których kandydat jest współautorem, doniesienia konferencyjne, których kandydat jest współautorem).
  5. Znajomość biostatystyki na poziomie umożliwiającym kompleksową analizę wyników.
  6. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie i pisanie prac naukowych oraz prezentację i dyskusję otrzymanych wyników na konferencjach międzynarodowych (potwierdzone certyfikatem).
  7. Gotowość do wyjazdu na kilkumiesięczny naukowy staż zagraniczny.
  8. Umiejętność pisania prac naukowych i projektów badawczych.

Termin składania ofert  do 19.07.2021, liczy się data wpływu.
Forma e-mail na adresy: akropa@pum.edu.pl oraz akempodh@pum.edu.pl
Warunki zatrudnienia: stypendium naukowe w wysokości 5.000 zł miesięcznie, wypłacane przez 48 miesięcy.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886