UCZELNIA DOSTĘPNA – kurs dla pracowników PUM

13.04.2021 Praca

Zapraszamy pracowników administracyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych i kadrę zarządczą PUM na certyfikowany kurs online pt. STUDENCI I DOKTORANCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - ZASADY TWORZENIA WARUNKÓW KSZTAŁCENIA.

Rejestracja potrwa do 16 kwietnia 2021 r., po czym odbędą się kwalifikacja i podpisanie dokumentów. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zakres merytoryczny kursu obejmie tematykę:

 1. Nomenklatura i podstawy prawne.
 2. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia.
 3. Tworzenie długofalowej strategii uczelni.
 4. Dotacja MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem warunków kształcenia ON.
 5. Erasmus+ a studenci z niepełnosprawnościami.
 6. Zasady przyznawania dodatkowych grantów z tytułu niepełnosprawności.
 7. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego.

Zajęcia odbędą się w godz. 8:30-14:30 w 15 osobowych grupach:

 • 19.04.2021 r. grupa I
 • 20.04.2021 r. grupa II
 • 21.04.2021 r. grupa III
 • 22.04.2021 r. grupa IV
 • 23.04.2021 r. grupa V
 • 26.04.2021 r. grupa VI
 • 27.04.2021 r. grupa VII
 • 28.04.2021 r. grupa VIII

1

 

Kurs odbywa się w ramach projektu „Uczelnia dostępna”, na którego realizację PUM uzyskał ponad 4,8 mln zł dotacji na dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz podnoszenia świadomości pracowników w przedmiotowym zakresie, a także fizycznej likwidacji architektonicznych barier i dostosowania komunikacji w przestrzeni uczelni do nowych wymogów – PUM wdroży nowe narzędzia komunikacyjne i informacyjne oraz technologie wspierające edukację, a z działań miękkich – szkolić będzie także kadrę, m.in. ucząc języka migowego.

W efekcie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie wprowadzi zmiany organizacyjne i podniesie kompetencje kadry, co przełoży się na poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886