25.Projekt POWER – szkolenie online dla lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ

11.04.2022 Szkolenia

W imieniu Agencji Badań Medycznych zapraszamy na szkolenia podnoszące kompetencje lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych.

Oferowane są Państwu dwa terminy szkoleń:

  • 11 maja 2022 r. w godz. 17:30 - 20:30
  • 14 maja 2022 r. w godz. 09:15 - 12:15.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ABM, tutaj. 

W programie między innymi rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych, różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym, charakterystyka poszczególnych faz badania, rekrutacja pacjenta do badania klinicznego, postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki, nadzór nad bezpieczeństwem leku, a także historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.


Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”, Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886