Jesteśmy dostępni i będziemy migać

11.10.2022 Szkolenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, jako UCZELNIA DOSTĘPNA, realizuje szereg zadań mających ułatwić naukę i pracę osobom z niepełnosprawnościami. Są to inwestycje infrastrukturalne, ale też miękkie – szkoleniowe. O jednym z nich niniejszym informujemy.

Zapraszamy pracowników Uczelni do uczestnictwa w kursie języka migowego, który realizowany będzie w grudniu 2022 r. Po zebraniu optymalnej liczby uczestników – zostaną ustalone trzy sześcioosobowe grupy i terminy zajęć, w ramach których zrealizowane będzie 80 godzin lekcji.

Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną przy pierwszym kontakcie z osobą niesłyszącą, nauczą się około 700 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz podstawy gramatyki języka polskiego, zapoznają się z najważniejszymi zwrotami wynikającymi ze specyfiki środowiska medycznego i niezbędnymi do pracy na danym stanowisku (np. dziekanat, pracownik dydaktyczny), a także poznają zasady kontaktu z osobami niesłyszącymi. Na koniec kursu uczestnicy otrzymają materiały w formie multimedialnej i oczywiście certyfikat ukończenia kursu.

Zapraszamy do rejestracji, która trwa tylko do 17 października br.
ZGŁOSZENIA 

Dodatkowych informacji udziela mgr Marcin Wroniecki tel. +48 91 48 00 718, email: marcin.wroniecki@pum.edu.pl

Kurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych” umowa nr POWR.03.05.00-00-A066/20.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886