Oferta dla lekarzy PUM, SPSK-1 PUM, SPSK-2 PUM

30.08.2022 Szkolenia

Centrum Wsparcia Badań Klinicznych PUM w Szczecinie zaprasza lekarzy będących członkami zespołów badawczych i lekarzy planujących udział w badaniach klinicznych na spotkanie pt. „ORGANIZACJA BADAŃ KLINICZNYCH – szanse, wyzwania i korzyści”.

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Skuteczne ich prowadzenie wymaga precyzyjnego określenia metodologii, zasad i skali diagnostyki, sposobu rekrutacji pacjentów, metod weryfikacji i nadzorowania przebiegu badania klinicznego. Tę wiedzę oraz dostęp do osiągnięć w dziedzinie zarządzania i procedur badawczych oferuje CWBK PUM i właśnie ten zakres współpracy będzie Państwu zaprezentowany,.

Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy do rejestracji, która jest warunkiem uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy.

Data spotkania: wtorek, 27 września 2022 r., godz. 10:00 

Miejsce: sala dydaktyczna nr 0.25 w Międzywydziałowym Centrum Dydaktyki nr 3 PUM w Szczecinie
(przy SPSK Nr 1 pl. Polskiego Czerwonego Krzyża 1).

Zapraszamy!


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886