Seminarium dla pracowników medycznych, lekarzy, farmaceutów, naukowców i studentów!

14.06.2022 Szkolenia

Zapraszamy na seminarium merytoryczne z zakresu współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (placówka w Szczecinie). Spotkanie odbędzie się 21 czerwca br. o 13:00 w Centrum Symulacji Medycznej PUM (ul. Klonowica 50, Szczecin). Uczestnictwo jest bezpłatne, zgłoszenia prosimy nadsyłać na e-mail: seminarium.szczecin@aotm.gov.pl

Program prezentujemy na plakacie, a biogramy prelegentów poniżej niniejszej wiadomości. 

Zapraszamy!


TOMASZ TATARA

Doktor nauk o zdrowiu, specjalizuje się w zdrowiu publicznym oraz farmakoekonomii. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończył studia doktoranckie, studia podyplomowe w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz liczne kursy krajowe i zagraniczne w obszarze farmakoekonomiki. Posiada kilkunastolenie doświadczenie zawodowe jako pracownik badawczo-dydaktyczny oraz ponad 10-letnie jako analityk HTA (ocena technologii medycznych). Obecnie pracuje w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako Adiunkt Badawczo-Dydaktyczny oraz w Collegium Humanum i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej jako Wykładowca, a także w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako Kierownik Działu Programów Polityki Zdrowotnej Wydziału Oceny Technologii, wcześniej Koordynator, Główny Specjalista w Dziale Programów Lekowych Wydziału Oceny Technologii. Jest autorem licznych publikacji naukowych, skryptów oraz rozdziałów monografii w dziedzinie zdrowia publicznego i farmakoekonomii. Ponadto jest czynnym wykładowcą zdrowia publicznego i HTA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Collegium Humanum i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. W ostatnim czasie ekspert do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach konkursów na działalność badawczo rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych organizowanych przez Agencję Badań Medycznych.

Rola resortowych i samorządowych programów polityki zdrowotnej w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych.

Powszechnie wiadomo, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, niemniej działania profilaktyczne wciąż są traktowane „po macoszemu”, a główny strumień środków finansowych na ochronę zdrowia pochłania medycyna naprawcza. Jaka jest realna szansa, by to zmienić. Tematem wystąpienia będzie jak kreować programy zdrowotne i je finansować.

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę nt. roli resortowych i rządowych PPZ w strategii rozwiązywania ważnych problemów epidemiologicznych oraz zdrowotnych oraz gdzie szukać informacji o realizowanych przez JST programach, jak włączyć się w realizacje takich programów, jak rozpocząć współpracę z Agencją.


PIOTR KRAKOWIAN  

Z wykształcenia biotechnolog, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednak od ponad 10-ciu lat związany z farmakoekonomiką, początkowo jako analityk, następnie koordynator zespołu analitycznego, a aktualnie Kierownik Działu Chemioterapii w Wydziale Oceny Technologii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Od lat czynnie zaangażowany w promowanie wiedzy z zakresu oceny technologii medycznych (HTA) opartej na dowodach naukowych (EBM), szczególnie w obszarze analizy ekonomicznej.

Rola i funkcja analiz HTA w procesie podejmowania decyzji.

Na proces podejmowania decyzji ma wpływ wiele czynników, należy możliwie wszystkie te czynniki zidentyfikować, a następnie skwantyfikować. Podejmując ważne decyzje, a o takich możemy mówić w zakresie decyzji związanych z ochroną zdrowia, musimy zdawać sobie sprawę z ograniczeń i niepewności wynikających ze stosowanych narzędzi, ale przede wszystkim z ograniczonych danych, którymi dysponujemy. Pomimo jednak wszystkich niepewności decyzja musi zostać podjęta – brak decyzji również jest decyzją…

Po wykładzie uczestnicy będą dysponowali wiedzą jakich informacji dostarczają i na jakie pytanie niosą odpowiedź poszczególne typy analiz farmakoekonomicznych (kliniczna, ekonomiczna, wpływu na budżet). Dodatkowo uświadomimy sobie jakie niepewności i ograniczenia towarzyszą nieodłącznie HTA oraz jak sobie z nimi radzić.


KONRAD PIREK

Z wykształcenia biotechnolog, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednak od ponad 10-ciu lat związany z farmakoekonomiką. Analityk HTA/EBM, bibliotekarz, specjalista od pozyskiwania oraz oceny jakości informacji naukowej. Ekspert od budowania strategii wyszukiwania.

Jakość i wiarygodność publikacji w naukach biochemicznych – czego nauczył nas COVID

W trakcie pandemii COVID 19 tysiące naukowców na całym świecie zajęło się rozwiązywaniem zaistniałego problemu, czego skutkiem jest powstanie setek tysięcy publikacji na ten temat. Jak w takim gąszczu informacji wyszukać wiarygodne informacje? Gdzie znajduje się granica między publikacją naukową a publicystyką. 

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę nt. sposobów rozpoznawania wiarygodnych źródeł informacji naukowej, różnic między typami czasopism, wydawnictw „open-space”, hierarchii dowodów oraz problemów, które unaoczniła na tym polu pandemia COVID 19


MIROSŁAW MARKOWSKI

Członek Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ. Wcześniej zasiadał w Komisji Ekonomicznej Ministerstwa Zdrowia, brał udział w negocjacjach cenowych z firmami farmaceutycznymi.

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów.

Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które kształtuje również politykę lekową państwa, jest refundacja. To właśnie dzięki refundacji możesz kupić taniej: leki,  środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne. Wykład ma za zadanie przybliżyć uczestnikom etapy podejmowania decyzji w tej kwestii, wyjaśnić ich uzasadnienie, pokazać „od kuchni” mechanizmy negocjacji z koncernami farmaceutycznymi oraz  sposób funkcjonowania Rady Przejrzystości.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886