Standardy organizacyjne i akredytacyjne w patomorfologii

22.10.2021 Szkolenia

Szkolenie online w tym zakresie organizowane jest w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem szkoleń jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych, poprzez m.in. zwiększenie wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania badań patomorfologicznych i umiejętności kadry zarządzającej jakością i bezpieczeństwem pacjenta, a także wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych i standardów postępowania w diagnostyce patomorfologicznej.

Zapraszamy do udziału pracowników podmiotów leczniczych realizujących świadczenia w zakresie patomorfologii oraz pracowników korzystających z badań patomorfologicznych. To m.in.:

 • patomorfolodzy (wykonujący codzienną pracę wg wytycznych/standardów),
 • kadra zarządzająca zakładami/pracowniami patomorfologii oraz personel zakładów/pracowni,
 • kadra zarządzająca szpitala, w szczególności: sekcja umów, kosztów, itd.,
 • ordynatorzy, lekarze oddziałów zabiegowych wysyłający materiał na badania patomorfologiczne,
 • lekarze onkolodzy, urolodzy, laryngolodzy, dermatolodzy,
 • pielęgniarki w szczególności naczelne oraz operacyjne.

Szkolenia prowadzą prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś.

Informacje na temat szkoleń, terminy oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/

Dostępne terminy:

 • 25 października 2021 r.
 • 29 października 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 4 listopada 2021 r.
 • 8 listopada 2021 r.
 • 15 listopada 2021 r.
 • 24 listopada 2021 r.
 • 1 grudnia 2021 r.

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886