Status ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO dla osoby z niepełnosprawnością w uczelni

19.03.2021 Szkolenia

Zapraszamy kadrę dydaktyczną PUM na szkolenia podnoszące kompetencje do ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO dla osoby z niepełnosprawnością w uczelni. Spotkania odbędą się w dwóch terminach 24 i 25 marca 2021 r. w godz. 8:30-14.30 w trybie online. Na zgłoszenia czekamy do 18 marca 2021 r.

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się przez formularz.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim według regulacji prawnych:
  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych na gruncie Polskim – wdrażanie systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami,
  3. dostępność edukacji w rozumieniu Standardowych Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych,
  4. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji – prawo osoby niepełnosprawnej do studiowania.
 2. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności, a potrzeba wsparcia w aktywnym funkcjonowaniu:
  1. zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  2. zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością sensoryczną,
  3. zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością psychiczną,
  4. zadania asystenta osoby z ograniczeniami poznawczymi,
  5. zadania asystenta osoby z deficytami w zakresie funkcjonowania społecznego.
 3. Znaczenie obecności asystenta studenta z niepełnosprawnością:
  1. bariery w procesie edukacji,
  2. Asystent jako antidotum wobec barier – empatia, otwartość́, kreatywność́ podstawą edukacyjnego sukcesu studenta z niepełnosprawnością.
 4. Status asystenta osoby z niepełnosprawnością:
  1. Model Polski na wybranych przykładach,
   1. regulacje i dokumenty określające zakres zadań́ i kompetencji asystenta studenta z niepełnosprawnością,
   2. modelowy przykład asystenta osoby z niepełnosprawnością w oparciu o dobre praktyki na Polskich uczelniach.
  2. Asystent studenta z niepełnosprawnością na świecie na wybranym przykładzie:
   1. dokumenty precyzujące status i zakres działania,
   2. praktyka pracy asystentów osó b z niepełnosprawnościami na uczelniach zagranicznych.
 5. Praktyczne przykłady technik pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 6. Dyskusja na temat „Pamiętaj! Obecność i wsparcie asystenta nie zwalnia od obowiązków i odpowiedzialności”.

Osoby, które ukończą szkolenie uzyskają status asystenta osoby niepełnosprawnej i będą miały możliwość wspierania osób niepełnosprawnych reprezentując określony kierunek studiów. Więcej informacji Działu Funduszy Zewnętrznych w zakresie UCZELNIA DOSTĘPNA.

 

Cele projektu
„Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
dla osób niepełnosprawnych”,
dofinansowanego z Funduszy Europejskich (4 848 624,18 zł):

 1. Dostosowanie struktury organizacyjnej PUM na potrzeby osób niepełnosprawnych – powstanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
 2. Likwidacja barier architektonicznych, komunikacyjnych i informacyjnych, w tym: zbudowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy; dostosowanie serwisu www PUM do aktualnego standardu WCAG2.1 na poziomie AA; zakup narzędzi informatycznych: serwer, oprogramowania, system operacyjny do serwera, protokół komunikacyjny, defibrylatory, sprzęt dla wypożyczalni dla Osób Niepełnosprawnych, stanowiska dla niepełnosprawnych, komputery.
 3. Poprawa dostępności technologii wspierających edukację.
 4. Opracowanie procedur dostępności - procedury postępowania w obszarze dydaktyki, kształcenia, rekrutacji, zatrudnienia, podnoszenia jakości kształcenia na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 5. Wsparcie edukacyjne w zakresie niwelowania barier, poprzez zatrudnienie asystentów edukacyjnych.
 6. Szkolenia podnoszące  świadomość pracowników PUM dla kadry zarządzającej, administracyjnej i dydaktycznej.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886