Szkolenia dla fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych w CSM PUM

14.04.2021 Szkolenia

Od początku kwietnia br. w Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego odbywają się praktyczne szkolenia przygotowujące do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Do części praktycznej przystąpić mogą kursanci, którzy ukończyli część teoretyczną odbywającą się w formie e-learningu. Fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni czterogodzinne szkolenie odbywają w dwóch częściach. Podczas warsztatów kształtowane są umiejętności praktyczne – rozpoznawanie stanu zagrożenia życia, ćwiczone są metody monitorowania funkcji życiowych w warunkach opieki ambulatoryjnej, udrażnianie dróg oddechowych, wentylacja pacjenta w stanie zagrożenia życia oraz zabiegi resuscytacyjne, w tym z wykorzystaniem AED. Kursanci poznają także metody pobierania i rozpuszczania różnego typu szczepionek, a w części symulacyjnej trenują wykonywanie iniekcji domięśniowych na trenażerach.

Zajęcia odbywają się w grupach ośmioosobowych od poniedziałku do soboty.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886