The Application of DNA Methylation in Cancers

26.02.2021 Szkolenia

Wydanie z IF=6.126, pod redakcją kierownika Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej PUM, dr. hab. n. med. Tomasza K Wojdacza, zaprasza nowe artykuły tak przeglądowe jak i badania oryginalne.

Celem tego specjalnego wydania jest przedstawienie artykułów, które pokazują zastosowania metylacji DNA w translacji zarówno w diagnostyce in vitro, jak i w leczeniu raka. Dr Wojdacz zaprasza do współpracy zarówno autorów recenzji, jak i oryginalnych prac badawczych.  Zachęcamy do nadsyłania ich do końca 2021 roku. Więcej informacji.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886