Uzyskaj kompetencje asystenta dydaktycznego

30.01.2023 Szkolenia

Zapraszamy kadrę dydaktyczną Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do uczestnictwa w szkoleniach podnoszących kompetencje ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO wspierającego studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Spotkania odbędą się w dwóch terminach 16.02.2023 r. i 16.03.2023 r. w godz. 8:00-14:00 w Rektoracie PUM. Na zgłoszenia czekamy do 08.02.2023 r. Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się przez formularz rekrutacyjny. Limit miejsc wynosi 15 osób na grupę.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim według regulacji prawnych:
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych na gruncie polskim – wdrażanie systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób z rożnego rodzaju niepełnosprawnościami.
  • Dostępność edukacji w rozumieniu Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, d. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym – po nowelizacji – prawo do studiowania osoby niepełnosprawnej.
 • Rodzaje i stopnie niepełnosprawności, a potrzeba wsparcia w aktywnym funkcjonowaniu:
  • zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  • zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością sensoryczną,
  • zadania asystenta osoby z niepełnosprawnością psychiczną,
  • zadania asystenta osoby z ograniczeniami poznawczymi,
  • zadania asystenta osoby z deficytami w zakresie funkcjonowania społecznego.
 • Znaczenie obecności asystenta studenta z niepełnosprawnością:
  • bariery w procesie edukacji,
  • asystent jako antidotum wobec barier – empatia, otwartość, kreatywność podstawą edukacyjnego sukcesu studenta z niepełnosprawnością.
 • Status asystenta osoby z niepełnosprawnością:
  • Model polski na wybranych przykładach,
   • regulacje i dokumenty określające zakres zadań́ i kompetencji asystenta studenta z niepełnosprawnością,
   • modelowy przykład asystenta osoby z niepełnosprawnością w oparciu o dobre praktyki na polskich uczelniach.
  • Asystent studenta z niepełnosprawnością na świecie na wybranym przykładzie:
   • dokumenty precyzujące status i zakres działania,
   • praktyka pracy asystentów osób z niepełnosprawnościami na uczelniach zagranicznych.
 • Praktyczne przykłady technik pracy asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 • Dyskusja na temat „Pamiętaj! Obecność i wsparcie asystenta nie zwalniają od obowiązków i odpowiedzialności”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”, umowa nr POWR.03.05.00-00-A066/20-00.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886