Warsztaty dla dydaktyków PUM

12.04.2022 Szkolenia

Zapraszamy pracowników dydaktycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do udziału w warsztatach, dających uprawnienia do prowadzenia dydaktyki w formie e-learningu. Zajęcia odbędą się w pięciu dwudziestoosobowych grupach i obejmą trzy moduły tematyczne. „Szkolenie specjalizacyjne w zakresie obsługi platformy Moodle – zasady tworzenia kursów” realizowane jest w ramach projektu pt. „Progressio – Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z090/17.

Tematyka warsztatów:

Moduł I – Moodle. Omówienie niezbędnych plików i narzędzi; pobieranie plików, logowanie, bloki,  ustawienia profilu, pliki prywatne; tworzenie i przypisanie nowego kursu; tworzenie kategorii dla kursów (w przypadku kont posiadających takie uprawnienia); tworzenie i wgrywanie zawartości kursu; nagłówki i strony statyczne tworzonych kursów; powiadomienia i kontakt ze studentami przez platformę Moodle; odnośniki i foldery; fora dyskusyjne; czat - tworzenie i zarządzanie pokojem spotkań, ankiety/głosowania; dodawanie , modyfikowanie oraz usuwanie aktywności w tworzonych kursach.

Moduł II – Statystyka. Omówienie statystyki testów.

Moduł III – Teams. Ustawienia aplikacji, wersja desktopowa i internetowa aplikacji, szybkie polecenia, interfejs, status i awatar, konwersacje i powiadomienia, grupa, pliki, zespoły, gify, wiadomości itp., rozmowy audio i video, uprawnienia zespołów, zarządzanie zespołami, zewnętrzni uczestnicy, kanały, karty, udostępnianie pulpitu, zawartości, spotkania, edycja i odwołanie spotkania, notatki, planowanie, pliki i ich uprawnienia, team work, baza wiedzy, linki, dokumenty MS Office, wprowadzenie do MS Planner, ankiety.

Terminy warsztatów:

Grupa I,  9-12.05.2022 r.

Grupa II, 13-18.05.2022 r.

Grupa III, 19, 20, 23 i 27.05.2022 r.

Grupa IV, 20-23.09.2022 r.

Grupa V, 27-30.09.2022 r.

Rekrutacja będzie prowadzona do 6 maja 2022 r.
Link do formularza rekrutacyjnego.   
Miejsce spotkań zostanie podane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela mgr Marcin Wroniecki tel. +48 91 4800 718, email: marcin.wroniecki@pum.edu.pl


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886