10 filmów w cyklu RID – dziś nr 1

05.10.2022 Wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którzy w ramach projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) realizują szczegółowe badania naukowe, mające określić wpływ czynników biologicznych i środowiskowych  na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych. Badania prowadzone są dzięki zakwalifikowaniu się PUM do konkursu RID, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kolejnych dniach, według numeracji zadań, prezentować będziemy wypowiedzi naukowców biorących udział w tym projekcie badawczym.

Pierwsze zadanie projektowe kierowane jest przez prof. dr hab. n. med. Annę Jakubowską, kierownika Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej i Diagnostyki Genetycznej we współpracy z prof. dr hab. n. med. Janem Lubińskim, kierownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii. Badacze pracują nad określeniem wpływu modyfikujących czynników genetycznych i środowiskowych na ryzyko zachorowania i przeżycia pacjentów z nowotworami oraz opracowaniem nowoczesnej diagnostyki genetycznej predyspozycji do chorób oraz ich skutecznym leczeniem.

- Ponad 70% Polek należy do grupy wysokiego ryzyka, ma co najmniej kilkukrotnie zwiększone ryzyko raków w związku z tym, że jest zatrutych arsenem. – mówi prof. Jan Lubiński i dodaje – To stwarza znakomitą szansę, żeby spróbować tę sytuację odwrócić, żeby przez zmiany dietetyczne czy też suplementację poprawić poziom zatrucia arsenem w Polsce. Ważnym i przełomowym w skali międzynarodowej odkryciem jest też to, że witamina C mocno obniża stężenie arsenu u kobiet.

Posłuchajcie Państwo całości wypowiedzi prof. Jana Lubińskiego nt. realizowanego przez Niego projektu pt. Określenie wpływu modyfikujących czynników genetycznych i środowiskowych na ryzyko zachorowania i przeżycia pacjentów z nowotworami; nowoczesna diagnostyka genetycznej predyspozycji do chorób oraz ich skutecznego leczenia”, PUM-01/19/RID/01.

Zapraszamy!

Redakcje zainteresowane indywidualnym wywiadem z naukowcem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie proszone są o kontakt e-mailem na adres: promocja@pum.edu.pl, umówimy spotkanie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886