10 filmów w cyklu RID – dziś nr 2

06.10.2022 Wydarzenia

Drugie zadanie projektowe z cyklu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID) dotyka bardzo newralgicznych i delikatnych aspektów – sfery psychicznej pacjentów. Zadanie obejmujące ten zakres badań kierowane jest przez prorektora ds. nauki PUM prof. dr hab. n. med. Jerzego Samochowca, kierownika Katedry Psychiatrii, we współpracy z adiunkt Katedry Psychiatrii dr n. med. Anną Michalczyk.

- Zaburzenia psychiczne należą do najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Niemal co czwarty Polak przeżyciowo doświadczy w ciągu życia przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. – mówi prof. Samochowiec i uszczegóławia – Udało nam się wykazać, że schizofrenia wiąże się z zaburzoną strukturą niektórych obszarów mózgu i, że zmiany te pojawiają się już na wczesnym etapie choroby oraz mają związek z jej przebiegiem. Wykazaliśmy również związek pomiędzy schizofrenią a biochemicznymi markerami stanu zapalnego w osoczu i ich powiązanie z obserwowanymi zaburzeniami mikrostruktury mózgu. Nasze badania już teraz pozwalają lepiej zrozumieć biologiczne podłoże schizofrenii.

Posłuchajcie Państwo całości wypowiedzi prof. Jerzego Samochowca nt. realizowanego przez Niego zadania pt. „Określenie wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój zaburzeń psychicznych oraz metody ich wczesnego wykrywania i leczenia”, PUM-01/19/RID/02.

Prezentowane zadania wchodzą w skład projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych  na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia”. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji!

Redakcje zainteresowane indywidualnym wywiadem z naukowcem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie proszone są o kontakt e-mailem na adres: promocja@pum.edu.pl, umówimy spotkanie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886