10 filmów w cyklu RID – zadanie nr 13

02.11.2022 Wydarzenia

Zadanie, kierowane przez dr hab. n. med. Wojciecha Marlicza, adiunkta Katedry i Kliniki Gastroenterologii, ocenia częstość występowania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u pacjentów w województwie zachodniopomorskim oraz czynniki, które predysponują do występowania tych zaburzeń. Zaburzenia czynnościowe niedawno zostały nazwane zaburzeniami osi mózgowo-jelitowej i należą do najczęstszych chorób nie tylko przewodu pokarmowego. Są na pierwszym miejscu absencji chorobowych i dotyczą ponad 10% populacji w Polsce.  

- W projekcie zbieramy bardzo skomplikowane ankiety, dotyczące zaburzeń pacjentów, również dotyczących ich kondycji psychofizycznej. Korelujemy te wyniki z obrazami endoskopowymi. – mówi dr Marlicz – Oceniamy mikrobiotę i metabolom z wycinków pobieranych w trakcie badań. Mamy nadzieję uzyskać wyniki, które pozwolą ustalić przyczynę występowania zaburzeń oraz mamy nadzieję na znalezienie odpowiednich biomarkerów, które będą pomocne w prowadzeniu tych pacjentów i ustalaniu odpowiednich protokołów terapeutycznych.

Posłuchajcie Państwo całości wypowiedzi dr hab. n. med. Wojciecha Marlicza nt. „Oceny częstości występowania zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dorosłych w województwie zachodniopomorskim z próbą ustalenia przyczyn i mechanizmów ich powstawania”. PUM-01/19/RID/13.

 

Prezentowane zadania wchodzą w skład projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID), finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych  na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych, oraz metody ich zapobiegania i leczenia”. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji!

Redakcje zainteresowane indywidualnym wywiadem z naukowcem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie proszone są o kontakt e-mailem na adres: promocja@pum.edu.pl, umówimy spotkanie.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886