Absolutorium Wydziału Nauk o Zdrowiu

14.03.2023 Wydarzenia

Uroczystość, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w auli Rektoratu PUM, stanowiła połączenie absolutorium i dyplomatorium pierwszych absolwentów niestacjonarnego kierunku pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. Ukończenie studiów świętowali także absolwenci studiów podyplomowych pn. Analiza Danych i Zarządzanie Badaniami Klinicznymi.

Uniwersytet poprzez rozszerzenie oferty o realizację studiów na kierunku pielęgniarstwo w trybie niestacjonarnym, podwaja liczbę absolwentów tego kierunku. Jest to odpowiedź na stałe zapotrzebowanie rynku pracy, na którym absolwenci tego kierunku są szczególnie oczekiwaną grupą zawodową.

W imieniu JM Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusława Machalińskiego w uroczystości uczestniczył prorektor ds. promocji i współpracy regionalnej prof. Dariusz Chlubek, który skierował do zebranych absolwentów i ich rodzin słowa gratulacji. W uroczystym przemówieniu podkreślił jak ważną rolę w życiu chorego człowieka pełnić będą opuszczający mury PUM absolwenci oraz jak ważne w ich życiu zawodowym będzie poczucie misji i powołania.   

- Pielęgniarstwo, podobnie jak inne zawody medyczne, to przede wszystkim powołanie, to wkroczenie w głęboką przestrzeń relacji międzyludzkich, to wyciągnięcie dłoni do człowieka chorego, który dzięki temu czuje bezpieczeństwo i doznaje wewnętrznego spokoju. – podkreślił prof. Chlubek i skierował do absolwentów bezpośrednie przesłanie – Drodzy absolwenci, nie zrezygnujcie nigdy z empatii, nie zrezygnujcie nigdy z poświęcenia, nie zrezygnujcie nigdy z wierności swojemu powołaniu. Nawet wtedy, gdy świat nie doceni tego co robicie. Nawet wtedy, gdy wasze wyobrażenia o zawodzie całkowicie rozminą się z rzeczywistością. Nigdy się nie poddajcie. Nigdy nie zdezerterujcie.

Ceremonię Absolutorium poprowadziła dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Beata Karakiewicz.

- Siedemdziesiąt dziewięć osób opuszcza dziś nasze mury. Jestem dumna z nich i z tego, że ze zdwojoną siłą uzupełniamy lukę pokoleniową wśród pielęgniarek i pielęgniarzy. – podsumowuje prof. Beata Karakiewicz.

Podziękowania nauczycielom akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i dbałość o wysoką jakość edukacji na WNoZ-ie przekazała przedstawicielka absolwentów mgr Joanna Włodarska. Skierowała je również do licznie zgromadzonych rodzin i bliskich absolwentów.

Uroczyste Dyplomatorium, stanowiące powitanie w zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza, poprowadziła dr Magdalena Kamińska kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej PUM. Absolwenci po złożeniu ślubowania odebrali dyplomy wydane przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz symboliczne czepki pielęgniarskie. Gratulacje ukończenia studiów i ciepłe powitanie nowej kadry w zawodzie w swoim przemówieniu przekazała dr Gabriela Hofman, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886