Absolwenci WFBMiML ruszają w świat

01.07.2022 Wydarzenia

25 czerwca 20222 r. Dziekan Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM prof. dr hab. n. zdr. Izabela Gutowska w imieniu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pożegnała absolwentów naszego Uniwersytetu i swojego wydziału.  

W uroczystym absolutorium, które odbyło się w Rektoracie PUM, JM Rektora prof. Bogusława Machalińskiego reprezentowała dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki, w towarzystwie prof. Dariusza Chlubka, prorektora ds. promocji i współpracy regionalnej.  Obecni byli także prodziekani Wydziału prof. Danuta Kosik-Bogacka i dr hab. Marcin Lener. Uroczystość uświetnił występ Chóru Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Po zajęciu miejsc przez władze uczelni chór odśpiewał hymn państwowy, po czym głos zabrała Dziekan Wydziału prof. Izabela Gutowska witając gości i gratulując absolwentom. W imieniu JM Rektora PUM słowa gratulacji skierowała do zebranych absolwentów i ich rodzin dr hab. Aneta Cymbaluk-Płoska. Następnie absolwenci kierunków „Analityka Medyczna” oraz „Biotechnologia medyczna II stopnia” i „Biotechnologia medyczna I stopnia” odebrali karty absolutoryjne. W ich imieniu przemawiali państwo Sławomir Wierzycki, Katarzyna Syguła i Julia Błaszczyk. Głos zabrali także: przedstawiciel Parlamentu Studentów Mateusz Cejko, Aleksandra Witczak ze Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych oraz Anna Węgrzycka i Marina Mishekina ze Studenckiego Towarzystwa Biotechnologów. 

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród za osiągnięcia w nauce i pracy organizacyjnej, które pani Dziekan wręczyła Justynie Dąbrowskiej, Katarzynie Sygule, Julii Błaszczyk, Angelice Jaroch, Magdalenie Nowak i Patrycji Przybyłowicz.

Na zakończenie Chór PUM wykonał pieśń pt. „Gaudeamus”. Następnie absolwenci odbierali gratulacje od członków rodzin, przyjaciół i znajomych. Niemal w całym Rektoracie odbywały się fotograficzne sesje pamiątkowe. 

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886