Alumni Club PUM

10.01.2023 Wydarzenia

9 grudnia br. na mocy Zarządzenia Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego powołany został skład Kapituły Alumni Club Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez Senat PUM.  

W związku z powyższym zainaugurowana została działalności Alumni Club PUM. Ta nowa uczelniana organizacja ma na celu skupianie absolwentów ze wszystkich kierunków studiów i lat działalności uczelni. Przewodnią ideą klubu będzie utrzymywanie kontaktów pomiędzy Absolwentami a uczelnią, rozwijanie tej współpracy oraz oferowanie Absolwentom możliwości uczestniczenia w życiu naukowym, dydaktycznym i koleżeńskim uczelni.

Serdecznie zapraszamy Absolwentów PUM, czynnych zawodowo i emerytowanych naukowców, dydaktyków, doktorantów i pracowników PUM, do wstępowania do Alumni Club. Więcej informacji oraz dokumenty rejestracyjne znajdą Państwo na stronie Alumni Club PUM

Na zdjęciu Kapituła Alumni Club PUM. Od lewej - prof. Dariusz Chlubek, prof. Elżbieta Grochans, prof. Bogusław Machaliński, prof. Izabela Gutowska i prof. Mariusz Lipski.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886