Chcemy z Wami o tym rozmawiać…, czyli jak nie dać się depresji

21.03.2023 Wydarzenia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie uczestniczył w konferencji naukowo – profilaktycznej pn. „Chcemy z Wami o tym rozmawiać…, czyli jak nie dać się depresji”, która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie 9 marca 2023 r. Celem konferencji było przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży, szczególnie po doświadczeniu zdalnego nauczania. Prelegenci skoncentrowali się na źródłach depresji, jej istocie oraz profilaktyce.

Stoisko PUM cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze względu nowo powstałe kierunki takie jak logopedia kliniczna z terapią zajęciową oraz ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore. Przyszli kandydaci na studia dopytywali się o zasady rekrutacji, progi punktowe, a także atmosferę na uczelni.

Wykład związany z tematyką konferencji wygłosiła prof. dr hab. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM – Kiedy w jelitach „jest dobrze” dobrze jest w mózgu. Na temat perspektywy dalszego kształcenia na kierunkach medycznych wypowiadała się dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM prof. dr. hab. Beata Karakiewicz, opisując prowadzone na WNoZ kierunki studiów. Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego PUM w strojach ludowych promowali zespół i zachęcali do wstąpienia w jego szeregi, budząc powszechne zainteresowanie i podziw dla wspaniałych strojów. Na życzenie młodzieży odbył się krótki pokaz tańca wraz z nauką podstawowych kroków. Zgromadzona publiczność nagrodziła sowitymi brawami wystąpienia przedstawicieli PUM.

Konferencję zorganizowało I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie oraz Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Honorowymi patronami tego projektu byli Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Zachodniopomorski Kurator Oświaty oraz Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886