Diamentowe Granty dla studentów PUM

18.08.2020 Wydarzenia

W gronie tegorocznych zwycięzców programu Diamentowe Granty są dwaj studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, panowie Jakub Mariusz Rosik i Filip Machaj.

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera rozwój karier wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.  W tej edycji minister Wojciech Murdzek wyłonił 69 laureatów spośród 173 wnioskodawców.

Diamentowy Grant oprócz korzyści finansowych dla projektu, stwarza także możliwość wcześniejszego przygotowania rozprawy doktorskiej. Projekt pana Jakuba Rosika, pt. „Identyfikacja zmian epigenetycznych determinujących przebieg kliniczny szpiczaka mnogiego” uzyskał dofinansowanie w wysokości 220 tys. złotych, podobnie jak projekt pana Filipa Machaja pt. „Identyfikacja genomowych zmian epigenetycznych poprzedzających rozwój raka piersi”.

Oba projekty będą realizowane w Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej pod opieką dr. hab. Tomasza K. Wojdacza. Samodzielna Pracownia Epigenetyki Klinicznej została ufundowana w 2019 roku grantem „Polskie Powroty” przyznanym dr. hab. Tomaszowi Wojdaczaowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W tym roku na realizację projektów Diamentowe Granty przyznano łącznie 14 mln zł. Dotychczas nagrodzonych zostało 758 studentów-naukowców. Od 2012 r. MNiSW wsparło projekty naukowe z różnych dziedzin kwotą ok. 144 mln zł.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886