Dyplomatorium absolwentów Pielęgniarstwa i Położnictwa

06.07.2022 Wydarzenia

Uroczystość dyplomatorium absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo.

1 lipca 2022 r. w auli Rektoratu PUM w Szczecinie odbyła się uroczystość dyplomatorium absolwentów kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie.

Ceremonię zaszczyciły swoją obecnością: dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska, prorektor ds. dydaktyki PUM w Szczecinie oraz dr hab. n. med. i n. zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM w Szczecinie i dr hab. n. med. Aleksandra Gawlikowska-Sroka, prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii. W uroczystości brali także udział: nauczyciele akademiccy PUM, naczelne pielęgniarki szczecińskich szpitali, mentorzy kształcenia praktycznego, a także absolwenci, ich rodziny i przyjaciele.

Wydarzenie poprowadziła dr n. med. Magdalena Kamińska, kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej.

Podczas ceremonii przemawiała prorektor Aneta Cymbaluk-Płoska, prodziekan Karolina Skonieczna-Żydecka, mgr Maria Matusiak, wiceprzewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także przedstawicielki społeczności akademickiej - dr n. med. Marzanna Stanisławska, pełnomocnik ds. kierunku Pielęgniarstwo i opiekun roku, dr n. med. Dorota Ćwiek, pełnomocnik ds. kierunku Położnictwo, Pani Amanda Bołbot, starościna roku na kierunku Pielęgniarstwo, oraz Pani Agata Klugman, wicestarościna roku na kierunku Położnictwo. Były gratulacje, składano także życzenia dobrych wspomnień ze studiów oraz sukcesów zawodowych.

Uroczystość, honorująca zakończenie edukacji zawodowej studentów kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na poziomie studiów stacjonarnych I stopnia, miała szczególne znaczenie dla absolwentów PUM w Szczecinie, którzy dostąpili zaszczytu przyjęcia czepka – symbolu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza. Licencjatka kierunku Pielęgniarstwo, Pani Katarzyna Białkowska, która uzyskała najwyższą średnią ocen ze studiów 4,76 oraz licencjatka kierunku Położnictwo, Pani Katarzyna Grzyb, która uzyskała najwyższą średnią ocen ze studiów 4,5 przyjęły z rąk mgr Marii Matusiak czepek i nagrodę ufundowaną przez Szczecińską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Ważną częścią uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego i odśpiewanie hymnu pielęgniarskiego. Doniosłej oprawy uroczystości nadało uczestnictwo pocztu sztandarowego i pedli PUM, a także wystąpienie chóru PUM, wykonującego hymn narodowy i pieśń „Gaudeamus igitur”.

Mistrzyni ceremonii dr n. med. Magdalena Kamińska serdecznie podziękowała gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, absolwentom PUM w Szczecinie, którzy zostali włączeni do grupy zawodowej pielęgniarek/pielęgniarzy życzyła zdrowia, samych sukcesów, radości i inspiracji z możliwości pomocy drugiemu człowiekowi.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886