Energetycznie, oszczędnie i nowocześnie

21.09.2020 Wydarzenia

Zakończyła się inwestycja budowy elektrowni fotowoltaicznej na obiektach klinicznego szpitala Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego SPSK Nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Inwestycję wartą 6,2 mln zł zrealizowano w ramach RPO. Produkcja prądu zabezpieczy szpitalowi średnio dwudziestopięcioprocentowe zapotrzebowanie na prąd, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych nawet ponad 65% zużycia.

18 września br. odbyło się spotkanie podsumowujące zakończenie inwestycji. Uczestniczyli w nim prof. Bogusław Machaliński – rektor PUM, Kinga Jacewicz – dyrektor Wydziału Wdrażania Działań Środowiskowych RPO, Robert Stępień – zastępca Prezesa WFOŚiGW, a także prof. Jarosław Peregud – Pogorzelski – prorektor ds. rozwoju PUM i dyrektor szpitala dr Konrad Jarosz. W spotkaniu wzięli udział również wykonawcy projektu Dawid Cycoń – prezes ML System i Robert Wielgus z firmy Eltrix.

Inwestycja ma dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie ogromne znaczenie ekologiczne i finansowe. Wpływa na ochronę środowiska, znacznie ograniczając emisję dwutlenku węgla, a przede wszystkim generować będzie oszczędności finansowe przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Wyprodukowany w ten sposób prąd w całości będzie wykorzystywany na pokrycie energetycznego zapotrzebowania szpitala.

Nazwa projektu: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obiektach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie”, zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.10, Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 6 223 110 zł. Dotacja w wysokości 3 697 500 zł pokryła koszty kwalifikowane inwestycji, pozostałe środki uzupełniono pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Oszczędności: szacuje się, że elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zaoszczędzić co najmniej 430 000,00 złotych brutto rocznie.

Dane techniczne: instalacja składa się z 2116 paneli fotowoltaicznych oraz 23 inwerterów. Sumaryczna moc zainstalowana wynosi 740,60 kWp. Panelami pokryto dachy i elewacje budynków szpitalnych o łącznej powierzchni 4 097,6 m², w tym dachy – 3 644,4 m², elewacje – 453,2 m².

Wydajność:

  • w godz. 5:30-20:30, w okresie wiosenno – jesiennym elektrownia pokryje ponad 40%  zapotrzebowania mocy,
  • w godz. 11:00-15:00, przy sprzyjających warunkach pogodowych, elektrownia pokryje ponad 65% chwilowego zapotrzebowania mocy,
  • brak aktywności paneli w okresie nocnym powoduje średniodobowe pokrycie zapotrzebowanej mocy na poziomie 20%-25%.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886