English Program na Targach Zawodowych w Berlinie

25.06.2024 Wydarzenia

W dniach 19-20 czerwca w Berlinie odbyły się Targi Zawodowe (Fachmesse), w których czynnie uczestniczył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Reprezentowała go dr hab. Aleksandra Wilk, Pełnomocniczka Dziekana i przedstawicielka English Program. Przeprowadzono liczne wywiady oraz rozmowy z potencjalnymi studentami naszej uczelni. Dodatkowo promocję PUM wspierał Prof. Rudiger Heicappell, Dyrektor Programu Asklepios.

Podczas targów dr hab. Aleksandra Wilk miała okazję przedstawić ofertę edukacyjną PUM, w tym różnorodne programy nauczania oraz możliwości rozwoju zawodowego i naukowego, jakie oferuje uczelnia. Szczególny nacisk położono na międzynarodowy wymiar kształcenia, co spotkało się z dużym zainteresowaniem zagranicznych uczestników targów.

Udział PUM w targach przyniósł wiele korzyści, zarówno w kontekście promocji uczelni, jak i nawiązania nowych kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami akademickimi oraz instytucjami medycznymi. Dzięki aktywnej obecności na targach, uczelnia mogła zaprezentować swoje osiągnięcia, a także zachęcić młodych ludzi do studiowania na PUM, co może przyczynić się do dalszego rozwoju i umocnienia pozycji uczelni na arenie międzynarodowej.

Dodatkowo, dzięki wsparciu Prof. Rudigera Heicappella, możliwe było nawiązanie dialogu z niemieckimi instytucjami medycznymi oraz przedstawienie programu Asklepios, który cieszy się dużym uznaniem w środowisku medycznym. Jego zaangażowanie w promocję PUM podkreśliło znaczenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji medycznej i otworzyło nowe perspektywy dla studentów i pracowników naukowych uczelni.

Podsumowując, dzięki zaangażowaniu całego zespołu dziakanatu English Program, udział Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Targach Zawodowych w Berlinie okazał się sukcesem, który z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju uczelni oraz zwiększenia jej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886