Laureaci z PUM z grantami OPUS i PRELUDIUM

29.11.2021 Wydarzenia

Rekordowa liczba wyróżnionych projektów w programach OPUS i PRELUDIUM. Przyznanie większej liczby grantów było możliwe dzięki zwiększeniu finansowania Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poziom wniosków był znakomity, a wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Badaczki i badacze z całej Polski zgłosili aż 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy Narodowego Centrum Nauki i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. W konkursie OPUS 21 sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę prawie 559 mln zł, a w PRELUDIUM 20 to 77 mln zł.

Wśród grantów PRELUDIUM znalazły się trzy projekty:

  • lekarza Tomasza Klepinowskiego pt. „Poznanie genetycznych i epigenetycznych podstaw skurczu naczyń mózgowych u chorych po tętniakowym krwotoku podpajęczynówkowym / Genetic and epigenetic fundamentals of cerebral vasospasm after aneurysmal subarachnoid hemorrhage”, doktorant  prof. dr hab. n med. Leszka Sagana z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej.
  • lekarz Katarzyny Anny Malickiej pt. „Czy wieloletnie stosowanie diety ubogofenyloalaninowej wpływa na funkcję nerek u pacjentów z fenyloketonurią? / Does a life-long low-phenylalanine diet have an impact  on renal function in patients with phenylketonuria?”, doktorantka prof. dr hab. n med. Giżewskiej z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego.
  • mgr Joanny Alicji Kochman pt. „Skład chemiczny, właściwości antyoksydacyjne i związane z nimi molekularne mechanizmy działania ekstraktów z zielonej herbaty matcha – badania in vitro / Chemical composition, antioxidant properties and related molecular mechanisms of action of matcha green tea extracts - in vitro studies”, doktorantka prof. dr hab. n. med. i zdr. Katarzyny Jandy-Milczarek z Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka i Metabolomiki.

W grantach OPUS przedstawiciele z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zostali partnerami w dwóch projektach:

  • Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne”. Liderem projektu jest dr hab. n med. Agnieszka Zachurzok ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jednym z konsorcjantów. Zadaniami badawczymi w PUM kieruje prof. dr hab. n med. Elżbieta Petriczko z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego.
  • Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych - badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń”. Liderem projektu jest dr hab. Błażej Andrzej Misiak z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest jednym z konsorcjantów. Zadania badawcze w PUM koordynuje prof. dr hab. n med. Jerzy Samochowiec z Kliniki Psychiatrii.

Gratulujemy!

W granatach PRELUDIUM mogą brać udział badacze, którzy nie mają stopnia doktora, nie muszą też być doktorantami, a temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej w przyszłości rozprawy doktorskiej. W projektach OPUS kierownictwo może przyjąć osoba z dorobkiem co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, ale finansowanie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886