Liczymy na seryjną produkcję wynalazku

29.09.2022 Wydarzenia

22 września br. w II Klinice Okulistyki PUM w szpitalu klinicznym na Pomorzanach (SPSK-2 PUM) podpisano umowę przeniesienia praw do wynalazku naukowców Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Uczelnię reprezentował prorektor ds. nauki PUM prof. Jerzy Samochowiec, który przyjął zobowiązanie prezesa CX Engineering Piotra Barańskiego na realizację projektu i wdrożenie go w życie.

- Dzięki technologii StrabiScan dokona się zdecydowana poprawa diagnostyki i leczenia zeza na Świecie. Przyspieszony zostanie czas do wykonania operacji oraz będzie zapewniony pacjentowi lepszy komfort przedoperacyjny. – mówi dr hab. Monika Modrzejewska, kierownik zespołu twórców technologii z PUM i dodaje – Operacje zeza u dzieci zaliczają się do wymagających, wynika to z konieczności dokładnego pomiaru kąta zeza przed operacją. Współpraca z małymi pacjentami jest utrudniona i często zależna od ich humoru, zmęczenia, nastawienia. Obserwując to w codziennej pracy uznaliśmy, że warto zmienić tę jakość badań, co udało się wykonać w postaci budowy prototypu wspólnie z inżynierami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Obecnie dzieci, podczas badania zeza, odczuwają dyskomfort siedzenia w jednym miejscu przez dłuższy czas, patrzenia w kierunkach według wskazań optometrysty. Dla małych pacjentów jest to zajęcie nudne i nużące, ale bezwzględnie konieczne przed operacją. Aby pomiar mógł być uznany za względnie udany, zazwyczaj wymaga współpracy okulisty, przynajmniej dwóch optometrystów i rodziców dziecka. Nie gwarantuje to jednak powodzenia. I często uzyskujemy niepewny pomiar, przy zaangażowaniu dużej liczby wykwalifikowanego personelu medycznego. Nowe urządzenie ma za zadanie uprościć ten proces przez automatyzację pomiaru. Dziecko siada na chwilę przy urządzeniu, na wzór urządzeń znanych z gabinetów okulistycznych, patrzy na przyjemny obrazek np. postaci z kreskówki, a urządzenie dokonuje samodzielnie pomiaru. Do obsługi urządzenia wystarczy technik, trwa to chwilę, a uzyskujemy pewniejszy wynik.

- Technologia została dofinansowana w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na naukę, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4). - powiedział prof. Jerzy Samochowiec, prorektor ds. nauki PUM - Dalszy rozwój tej technologii planowany jest w konsorcjum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a liderem projektu będzie firma CX Engineering. - i dodał - Wdrażanie naszych projektów naukowych w przestrzeń komercyjną odbywa się w PUM dzięki jednostce Centrum Transferu Technologii oraz powołanej do tego spółce celowej Centrum Innowacyjnych Technologii PUM.

Technologia StrabiScan umożliwia zautomatyzowany i szczegółowy pomiar kątów zeza w różnych ustawieniach gałki ocznej, z wykorzystaniem technik wirtualnej projekcji stereoskopowej i analizy ruchu oczu przy użyciu skalibrowanego systemu optycznego i kamer. Urządzenie zastępuje stosowany dotychczas w gabinetach okulistycznych i ortoptycznych test jednostronnego i naprzemiennego „zasłaniania oka” („cover test”), wykorzystujący listwy pryzmatyczne. StrabiScan umożliwia obiektywny, wiarygodny i powtarzalny pomiar wielkości odchylenia gałek ocznych, dodatkowo znacznie skraca czas badania i uniezależnia wynik od doświadczenia badacza. Podczas badania pacjent obserwuje na ekranach specjalnie przygotowane wzorce. Efekt przysłaniania naprzemiennego oczu jest osiągany poprzez synchroniczne włączanie i wygaszanie obrazów podczas ich jednoczesnego przesuwania na ekranie. Ocena kierunku i zakresu ruchu gałek ocznych następuje automatycznie, dzięki wykorzystaniu systemu kamer oraz autorskiego oprogramowania. Kalibracja optyki i pola widzenia kamer umożliwia dostosowanie urządzenia do rozstawu źrenic, bądź indywidualnych asymetrii położenia oczu pacjenta i wprowadzenia korekt do projekcji obrazów. Urządzenie ma charakter stacjonarny, a pacjent jest jedynie proszony o skupienie wzroku na wybranych wzorcach.

 

Centrum Innowacyjnych Technologii PUM sp. z o.o. zajmuje  się transferem technologii wynalezionych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Kontakt: cttpum@pum.edu.pl lub  91-48-00-870.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886