Międzyuczelniane Zawody w symulacji stomatologicznej

25.11.2021 Wydarzenia

W miniony weekend w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odbyła się VI edycja Międzyuczelnianych Zawodów w zakresie symulacji stomatologicznej. Wzięło w niej udział 16 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego z trzech uczelni medycznych w Polsce – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Uczestnicy startowali w kilku konkurencjach. Opracowywali i wypełniali ubytki w zębach fantomowych. W celu odtworzenia brakującej ściany stosowali formówki częściowe. W warunkach symulacji zakładali koferdam, wykonywali znieczulenia przewodowe oraz rozpoznawali zęby (oczywiście fantomowe), a także rysowali na papierze milimetrowym korony zębów trzonowych. Podczas zawodów sprawdzono również ich wiedzę teoretyczną. Oceny dokonało dwóch sędziów: p. dr hab. Agnieszka Droździk i p. dr hab. Ryta Łagocka.

Poziom zawodów był bardzo wyrównany. Różnice punktowe pomiędzy uczestnikami zawodów były niewielkie. Ostatecznie przyznano jedno 1. miejsce, które zajęła p. Anna Grotowska, studentka UM w Poznaniu oraz dwa drugie miejsca – zajęły je ex aequo p. Dagmara Tybulczuk, PUM w Szczecinie i p. Weronika Kuśnierek, UM w Poznaniu. Na trzeciej pozycji uplasowało się troje studentów: p. Monika Zaleska z PUM w Szczecinie, p. Wiktor Martczak z UM w Łodzi i p. Maryia Klimovich z UM w Poznaniu.

Nagrody ufundowali: Magazyn Stomatologiczny, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali prenumeratę Magazynu Stomatologicznego.

Zawody zostały zorganizowane w ramach projektu pn. Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie POWR.05.03.00-00-0007/15, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886