Nagroda dla prof. Włodzimierza Majewskiego

20.01.2020 Wydarzenia

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wręczył nagrody 31 wyróżniającym się nauczycielom akademickim. Przyznawane są one corocznie za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku w pracy akademickiej.
Dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski były długoletni pracownik Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego PUM otrzymał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.

Uroczystość odbyła się podczas spotkania, na którym przyznano listy gratulacyjne uczelniom medycznym, które wzięły udział w organizowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886