Nagroda Prezesa FSNT NOT dla PUM

19.11.2021 Wydarzenia

Podczas Gali Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021 rektor Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie prof. Bogusław Machaliński odebrał Nagrodę Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

PUM został nominowany w kategorii „działalność edukacyjna na polu badawczo-wdrożeniowym, edukacyjnym” za projekt „Rozbudowa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i podległych jednostek w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”.

Jesteśmy zaszczyceni wyróżnieniem i docenieniem rozpowszechniania przez PUM wiedzy i edukacji, związanej także z innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi, pozytywnie wpływającymi na gospodarczy rozwój regionu Pomorza Zachodniego.

Gala Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021 odbyła się 18 listopada 2021 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, a także Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki i Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886