Nagrody Ministra Zdrowia dla profesorów PUM

07.11.2023 Wydarzenia

Profesorom Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przyznano nagrody Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wdrożeniowej oraz dydaktycznej

Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyraził uznanie dla osiągnięć i podziękował wybitnym Profesorom PUM za osiągnięcia na polu naukowym oraz cennego wpływu na podnoszenie standardów nauczania w naszym kraju.

Nagrody Ministra Zdrowia otrzymali:

  • prof. dr hab. Katarzyna Kotfis za znaczące osiągnięcia naukowe,
  • prof. dr hab. Anna Machalińska za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej,
  • prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski otrzymał indywidualną nagrodę organizacyjną,
  • prof. dr hab. Markowi Droździkowi przyznana została nagroda za całokształt dorobku,
  • prof. dr hab. Leszkowi Domańskiemu przyznano nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej.


Prof. Bogusław Machaliński Rektor PUM pogratulował laureatom, dziękując za wkład w rozwój uczelni, przekładający się bezpośrednio na jakość kształcenia naszych studentów oraz w perspektywie strategicznej służy dobru pacjentów, a także rozwojowi nauk medycznych.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886