Noworoczne spotkanie z pracownikami administracji PUM

14.01.2022 Wydarzenia

Na zaproszenie Kanclerza PUM Krzysztofa Goralskiego na spotkanie podsumowujące ubiegły rok przybyli pracownicy administracji uczelni. Gośćmi wydarzenia byli Rektor PUM prof. Bogusław Machaliński oraz dyrektorzy uniwersyteckich szpitali klinicznych panowie Marcin Sygut i Konrad Jarosz. Uroczystość odbyła się w Rektoracie, a uświetnił ją występ Chóru PUM pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke.

W noworocznym wystąpieniu Kanclerz przedstawił stan realizacji poszczególnych inwestycji PUM, podkreślając ich znaczenie, wartość i wielką różnorodność. W tym kontekście serdecznie podziękował wszystkim pracownikom administracyjnym za ogromne zaangażowanie, które umożliwia terminowe i efektywne wykonywanie zadań.

JM Rektor PUM zaznaczył, że unowocześniająca się infrastruktura uczelni ma znaczący wpływ na poziom kształcenia studentów i doskonałe wyniki jakie PUM osiąga ostatnio w licznych rankingach. Mówca wyraził także uznanie dla ciężkiej i niejednokrotnie żmudnej pracy pracowników administracji, w wielu przypadkach niewidocznej dla studentów i dydaktyków, ale niezwykle ważnej dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju uczelni.   bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886