Oś jelito - wątroba – mózg implikacje praktyczne 21 Listopad 2020

19.01.2021 Wydarzenia

Szanowni Państwo,

Długo zastanawiałam się w jaki sposób zachęcić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Spotkań z dietetyką funkcjonalną pt "Oś jelito - wątroba - mózg implikacje praktyczne" organizowanej przez Katedrę i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki PUM w Szczecinie 21 listopada 2020, ale uświadomiłam sobie, że w tym gronie „mini mikrobioty” to w zasadzie bezcelowe. Skoro tak wielu z Państwa interesowało się tymi zagadnieniami w okresie prosperity, to czy trzeba przekonywać do tego tematu w czasie pandemii SARS CoV-19?

Z dwóch powodów ta konferencja będzie wyjątkowa. Po pierwsze, dlatego że musimy spotkać się ze sobą on-line. Podjęliśmy tę decyzję z bólem, co roku czekamy na spotkania z Państwem, ale sytuacja epidemiologiczna nie pozostawia złudzeń - to jedyna bezpieczna forma konferencji. Po drugie - program! Jak co roku, chcemy mówić o bakteriach jelitowych wskazując na praktyczne wykorzystanie tych treści, ale w tym roku zrobimy to z prawdziwie naukowym rozmachem! Zajmiemy się funkcjonalnym powiązaniem między chorym - jego bakteriami jelitowymi, jelitem, wątrobą i mózgiem. To wyzwanie dla wykładowców, a z drugiej strony konfrontacja z rzeczywistością, w której często spotykamy dysbiotycznego pacjenta wymagającego opieki gastrologa, dietetyka i nierzadko psychiatry.

Centrum Kształcenia Podyplomowego PUM przyznaje uczestnikom konferencji punkty edukacyjne:

  • lekarzom i lekarzom-dentystom 7 pkt. edukacyjnych,
  • diagnostom laboratoryjnym 2 pkt edukacyjne,

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz.U. z 2004 r. nr 231 poz. 2326 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1519).

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy o wypełnienie  KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA i wysłanie jej na adres: neurobiota@pum.edu.pl

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:
- wszyscy uczestnicy 100 ZŁ,
- wyjątek: studenci / doktoranci 50 ZŁ

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA DANE:

BANK ZACHODNI WBK
06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
Termin płatności - 7 dni od dnia zapisu

W tytule przelewu proszę wpisać: Neurobiota 2020 - imię i nazwisko uczestnika

Pytania możesz kierować na adres: neurobiota@pum.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Komitet Organizacyjny Konferencji


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886