Orientation week

21.09.2022 Wydarzenia

Wczoraj rozpoczął się „Orientation week” dla studentów Programu Anglojęzycznego kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Ponad 100 osób od października rozpocznie swoją przygodę akademicką w murach naszej uczelni.

Podczas spotkania powitano młodych ludzi z 20 krajów, a następnie zaprezentowano najważniejsze informacje niezbędne każdemu studentowi pierwszego roku:  podział na grupy, harmonogramy, kalendarz roku akademickiego itd. Po krótkim ćwiczeniu integracyjnym przyszedł czas na pierwsze ważne decyzje - wybór starostów grup, a potem na spotkanie ze starszymi kolegami, którzy odpowiadali na bardziej szczegółowe pytanie, na przykład:  jak zorganizować sobie życie w Szczecinie. Dzień zakończył interaktywny wykład on-line prowadzony przez dr. Joannę Nieznanowską  „Jak studiować medycynę”.

Kolejne dni będą równie pracowite - szkolenia w bibliotece, zajęcia z prowadzącymi kursy z chemii, biologii i fizyki, rejestracja na zajęcia z W-F, lekcje języka polskiego, a na zakończenie tygodnia, po trudach zajęć, wycieczka integracyjna.

 

PUM - Studia po angielsku - MEDYCYNA - YouTube

PUM - Studia po angielsku - STOMATOLOGIA - YouTube


Yesterday, the "Orientation week" began for the  students of the English Program on medical and dentistry major.  More than 100 new students will start their academic adventure at our university from October.

During the meeting, youth from 20 countries were greeted, and then the most important information for each first-year student was presented: group division, schedules, academic year calendar, etc. After a short integration social game, the group leaders were chosen. And later a meeting with older colleagues happened. Session of Q&A have  answered the most significant question, for example: how to organize the life in Szczecin. The day ended with an interactive on-line lecture titled “How to Study Medicine” performed  by Doctor Joanna Nieznanowska.

The following days will be equally busy - training in the library, classes on chemistry, biology and physics, registration for Physical Education classes, Polish  language classes and at the end of the week an integration trip is being planned.

 

PUM - Studies in English - MEDICINE - YouTube

PUM - Studies in English - DENTISTRY - YouTube



bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886