Ostatni Senat PUM mijającej kadencji w aurze podsumowań i owacji na stojąco

28.06.2024 Wydarzenia

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu kadencji 2020-2024, prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nie tylko przedstawił podsumowanie kluczowych osiągnięć ostatnich ośmiu lat swojej pracy, ale również wyraził swoją wdzięczność i wręczył pamiątkowe statuetki PUM-y swoim najbliższym współpracownikom. Uhonorowani zostali Prorektorzy, Dziekani, władze Administracyjne Uczelni oraz Dyrektorzy obu Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych. Statuetka przedstawiająca pumę w momencie skoku stanowi symbol dynamizmu i siły, które są odzwierciedleniem ducha Uniwersytetu oraz minionych ośmiu lat kadencji władz PUM, dążących do doskonalenia procesu dydaktycznego i naukowego, a także aktywnie pracujących nad przezwyciężeniem wyzwań związanych z niewystarczającym zapleczem infrastrukturalnym.

Wyjątkowy wzrost notowań Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie w niezależnym rankingu Perspektywy zaobserwowany na przestrzeni ostatnich lat oraz pierwsze miejsce wśród polskich uniwersytetów w kategorii efektywności naukowej potwierdzają jakość i wkład PUM w rozwój polskiej nauki. Potwierdziła to również ostatnia ewaluacja działalności naukowej, podczas której wszystkie trzy dyscypliny uzyskały najwyższe oceny - nauki farmaceutyczne kategorię A+, zaś medycyna i nauki o zdrowiu kategorię A. Dodatkowo wzrost pozycji PUM w wynikach LEK i LDEK (przeskok z ostatnich miejsc w zestawieniu na pierwsze) oraz nieznajdująca precedensu w historii PUM rozbudowa bazy klinicznej, naukowej i dydaktycznej o nowoczesne jednostki, stanowiące również bazę dla nowopowstałego w PUM kierunku Farmacja, są świadectwem nieustannego rozwoju Uniwersytetu w minionych latach.

Uroczystość dobiegła końca wraz ze wzruszającymi podziękowaniami oraz wręczeniem statuetki rektorowi PUM profesorowi Bogusławowi Machalińskiemu. Statuetkę, w imieniu członków Senatu PUM, przekazał rektor elekt, profesor Leszek Domański. W trakcie swojego wystąpienia, profesor Domański wyraził wdzięczność dla profesora Machalińskiego, podkreślając jego wkład w rozwój uczelni. Przywołał również wspomnienia z lat współpracy oraz wspólnych wysiłków na rzecz realizacji misji i wizji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zakończenie ostatnich obrad Senatu kadencji 2020-2024 zostało uświetnione owacjami na stojąco członków Senatu oraz obecnych gości, którzy złożyli podziękowania obecnym władzom PUM w Szczecinie za ich zaangażowanie i wkład w rozwój Uniwersytetu.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886