Ostatnie słowo należy do …

31.08.2022 Wydarzenia

Tego dowiecie się Państwo podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „The last word belongs to microbes – Celebrating the 200th anniversary of the birth of Louis Pasteur”, która odbędzie w Warszawie w dniach 29-30 listopada 2022 r. JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie objął patronatem wydarzenie.

W 200. rocznicę urodzin Ludwika Pasteura, epokowego odkrywcy w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, przykładu niezwykłej intuicji i dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji – uczestnicy konferencji wysłuchają licznych wykładów prezentowanych przez międzynarodowe grono biologów, biotechnologów, mikrobiologów, immunologów i klinicystów, a pracownicy naukowi, doktoranci i studenci przedstawią wyniki badań własnych w formie plakatów i streszczeń publikowanych w okolicznościowej książce konferencyjnej.  

Zapraszamy!
Szczegóły dotyczące konferencji i formularz rejestracyjny są dostępne tutaj.  


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886