Ponad pół tysiąca absolwentów ukończyło kierunki WNoZ i podyplomowe MBA

06.07.2022 Wydarzenia

Uroczyste absolutorium absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich kierunków dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia i ratownictwo medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyło się 24 czerwca 2022 r. w dwóch turach. Naukę ukończyło 561 studentów. Wśród tegorocznych absolwentów po raz pierwszy znaleźli się również słuchacze studiów podyplomowych „MBA w ochronie zdrowia”.  

- Dyplom to z jednej strony formalne potwierdzenie tytułu zawodowego, a z drugiej okazja do pewnej refleksji nad tym, jak te lata studiów wspólnie spożytkowaliśmy i przeżyliśmy. Był to przecież okres ważny i pracowity – w przemówieniu do absolwentów powiedziała Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Beata Karakiewicz i podkreśliła – Status absolwenta naszej uczelni i naszego wydziału to nie tylko honor, ale także zobowiązania, ponieważ na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy osoby, których zadaniem jest praca z ludźmi i dla ludzi.

W imieniu JM Rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego słowa gratulacji do zebranych absolwentów i ich rodzin skierowała Prorektor ds. dydaktyki dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska. Przedstawiciele absolwentów podziękowali nauczycielom akademickim za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i dbałość o wysoką jakość edukacji na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM. Podziękowania płynęły również w kierunku licznie zgromadzonych rodzin i bliskich absolwentów. Studenci WNoZ odebrali nagrody za wysokie wyniki w nauce, pracę w kołach naukowych, zaangażowanie w życie wydziału i uczelni, a także za sukcesy w sporcie.

W uroczystości uczestniczyło także 29 absolwentów podyplomowych studiów „Master of Business Administration w Systemie Ochrony Zdrowia”. Również oni przyjęli od władz uczelni wyrazy uznania dla ich publicznej obrony dysertacji dyplomowej, życzenia efektywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności, a także dalszego stawiania sobie ambitnych celów.

Wszystkim Państwu składamy życzenia pomyślności w życiu zawodowym i osobistym! I zapraszamy na fotorelację z wydarzenia.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886