Prof. Barbara Dołęgowska konsultantem krajowym w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

10.10.2022 Wydarzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Nominację z rąk wiceministra Piotra Brombera w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie odebrała prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska z Zakładu Medycyny Laboratoryjnej na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej PUM. Kandydatura prof. Barbary Dołęgowskiej była pozytywnie zaopiniowana przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Gratulujemy Pani Profesor powołania!

W uroczystości wręczenia nominacji wziął udział JM Rektor prof. Bogusław Machaliński oraz. poseł Czesław Hoc i Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Prof. Barbara Dołęgowska w 1986 r. ukończyła studia na Oddziale Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2000 r. obroniła w Pomorskiej Akademii Medycznej pracę doktorską Ocena zawartości kwasów tłuszczowych i wybranych biopierwiastków w kościach udowych kurcząt w zależności od wieku. Habilitację uzyskała w 2010 r. na podstawie dorobku naukowego, w tym dzieła Czynniki predykcyjne opóźnionej czynności przeszczepionej nerki – analiza równowagi prooksydacyjno antyoksydacyjnej i metabolizmu kwasu arachidonowego w płytkach krwi oraz w osoczu w okresie niedokrwienno-reperfuzyjnym. W 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest pierwszym diagnostą laboratoryjnym, który został powołany na stanowisko konsultanta krajowego po ukończonym kierunku „analityka medyczna”.  bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886