Przyszli i obecni doktoranci PUM!

15.03.2022 Wydarzenia

Zapraszamy na szkolenie poruszające najważniejsze zagadnienia dotyczące regulacji kształcenia doktorantów, narzędzi ułatwiających codzienną pracę badawczą oraz rozwój naukowy. Jego celem jest zwiększenie świadomości doktorantów co do obowiązującej rzeczywistości prawnej oraz zachęcenie studentów do wejścia w fascynujący świat nauki i dołożenia do niego własnej cegiełki.

Szkolenie odbędzie się na platformie Teams 21 marca br. o godzinie 19:30 i obejmie zagadnienia: 

  • rekrutacja na doktorat,
  • prawa i obowiązków doktorantów, 
  • regulacje ustawowe dotyczące kształcenia doktorantów,
  • mobilności międzynarodowej,
  • aplikacji i narzędzi IT służących zarządzaniu pracą badawczą, danymi badawczymi, dorobkiem naukowym,
  • e-wizerunek młodego badacza – jak go budować i dlaczego jest on taki ważny.

Link do spotkania – zapraszamy!

Szkolenie poprowadzi pan Maciej Jedliński, doktorant II-ego roku Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, stypendystą DAAD, Erasmus+, uczestnik 2 zagranicznych staży naukowych. Jest autorem wielu publikacji oraz wystąpień na konferencjach międzynarodowych. Od początku nowego roku rozpoczął udzielać w projektach Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Jako jeden z 35 doktorantów z całej Polski prowadzi szkolenie w ramach projektu Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca”, skierowane do doktorantów oraz studentów macierzystej uczelni.

 


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886