Psychiatria przed ważnymi wyzwaniami

13.06.2022 Wydarzenia

47. Zjazd Psychiatrów Polskich, który odbył się w miniony weekend w Łodzi, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.  Wysoka frekwencja uczestników w trakcie wykładów oraz obecność Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego są dowodem na poważne zainteresowanie zagadnieniami psychiatrii oraz priorytetowym do nich podejściem.

Obrady były prowadzone równolegle w pięciu salach wykładowych. Uczestniczki i Uczestnicy Zjazdu mogli wybierać interesujące dla siebie i przydatne tematy spośród wielu ciekawych sesji, które znalazły się w programie. W wieńczącym Zjazd briefingu prasowym uczestniczył Minister Zdrowia oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii i Przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu prof. Piotr Gałecki, Konsultant Krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska i prof. Jerzy Samochowiec prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Komitetu Sterującego Psychiatrycznymi Towarzystwami Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), prorektor ds. nauki oraz kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że resort zdrowia zdaje sobie sprawę z ogromu wyzwań psychiatrii przewidywanych na najbliższe lata.

- Okres pandemii zdecydowanie można nazwać okresem traumy narodowej, mamy również doświadczenia z uchodźcami z bliskością konfliktu - zauważył. Ocenił, że wyzwania, które czekają psychiatrię w najbliższych latach "oczywiście są ogromne". - Ale też to, co się dzieje w ostatnich latach z psychiatrią, zarówno na poziomie dziecięcym, jak i na poziomie dorosłych, mam nadzieję, że przygotowuje nas na te fundamentalne wyzwania. - dodał.

Więcej informacji publikuje Rynek Zdrowiabg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886