PUM Regionalną Inicjatywą Doskonałości

06.11.2020 Wydarzenia

5 listopada br. odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu pt. „Wpływ czynników biologicznych i środowiskowych na rozwój wybranych chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych oraz metody ich zapobiegania i leczenia”, prowadzonego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Anny Jakubowskiej, w ramach programu  Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Uczestnicy zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą realizacji poszczególnych zadań badawczych. Przedstawiono problemy wynikające z realizacji projektu w kontekście sytuacji epidemiologicznej. Jednocześnie przedstawiono wskaźniki, które PUM musi osiągnąć, aby efektywnie rozliczyć projekt m.in. liczbę publikacji, liczbę wysłanych wniosków do instytucji zewnętrznych, udział w konferencjach.Spotkanie przebiegło efektywnie ustalając kolejne kamienie milowe na przyszłość.

Uczestniczyli w nim prorektor ds. nauki - prof. dr hab. Jerzy Samochowiec, kierownik projektu - prof. dr hab. n. med.  Anna Jakubowska, pracownicy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą:  mgr Izabela Kuczyńska, mgr Marta Kamińska, mgr Iwona Ciechanowicz; kierownicy zadań badawczych: dr hab. Jolanta Kucharska-Mazur, prof. PUM; prof. dr hab. Krzysztof Safranow; prof. dr hab. Violetta Dziedziejko; prof. dr hab. n. med. Andrzej Ciechanowicz; prof. dr hab. n. med. Marek Droździk; prof. dr hab. n. med.  Jarosław Kaźmierczak; prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński; prof. dr hab. n. med. Monika Białecka; prof. dr hab. n. med. Małgorzata Milkiewicz; dr hab. Wojciech Marlicz; prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska.

Celem programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości jest finansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki projektów zawierających strategię rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, których realizacja ma służyć intensywnemu rozwojowi wyróżniających się w regionie uczelni.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886